Bestuur

Eline Devoldere
Eline Devoldere
Voorzitter

Eline Devoldere neemt de functie van voorzitter op zich. Ze behaalde haar diploma tolk VGT in 2017 aan de KU Leuven Campus Antwerpen. Sindsdien werkt ze voltijds als tolk VGT.

Leen Wellekens
Leen Wellekens
Secretaris

Leen Wellekens is de secretaris binnen de BVGT. In juni 2017 studeerde ze af aan de tolkenopleiding op het VSPW in Gent. Zij tolkt in bijberoep.

Lien Soetemans
Lien Soetemans
Schatbewaarder

De functie van schatbewaarder is weggelegd voor Lien Soetemans. Zij studeerde in 2016 af als tolk VGT aan de KU Leuven campus Antwerpen. Zij is voltijds actief als tolk VGT.

Nele Bertels
Nele Bertels
Bestuurslid
-

Nele Bertels is bestuurslid binnen de BVGT. Ze studeerde in 2014 af als tolk VGT aan de KU Leuven campus Antwerpen. Ze werkt momenteel deeltijds als tolk VGT.

Geschiedenis

Voor de jaren ’80 bestonden er in Vlaanderen nog geen professionele, gediplomeerde tolken Vlaamse Gebarentaal. Dat wil echter niet zeggen dat er geen mensen waren die tolkten tussen Nederlands en Vlaamse Gebarentaal. De tolken die toen aan de slag waren, waren heel vaak familieleden van dove personen of mensen die nauw samenwerkten met de dovengemeenschap. Ze hadden geen opleiding genoten en werden ook niet betaald voor het werk dat ze deden.

De eerste tolkenopleiding in Vlaanderen werd mee opgericht door Fenedo (nu: Doof Vlaanderen) in 1981 in Gent. Drie jaar later studeerden de eerste tolken VGT (toen nog doventolken genoemd) af. Anticiperend op deze eerste generatie gediplomeerde tolken, werd in het jaar 1983 de Beroepsvereniging van Doventolken (BVDT) opgericht.

In 2001 kreeg de beroepsvereniging een andere naam: VVTG (Vlaamse Vereniging Tolken Gebarentaal)

In 2009 werden de statuten opnieuw aangepast en sindsdien is de beroepsvereniging bekend onder de naam BVGT (Beroepsvereniging Vlaamse GebarentaalTolken).